TTC - Spermogram
Milana Rakića 24, 11000 Beograd
Tel/Fax: 011/2412-471

Edukacija | Edukacija


Proces funkcionisanja muškog polnog sistema je složen.
 
Da bi ga na pravi način sagledali i da bi ga shvatili, moramo mu prići sa aspekata anatomije, embriologije, fiziologije.
 
Sam proces nastanka spermatozioda naziva se spermatogeneza, a na specifičnosti građe ovih ćelija nas upućuje morfologija.
 
Po uvidu u spermogram, lekari često postavljaju dijagnozu. Neke od najčešćih su azospermija, oligospermija, astenospermija, polispermija, a uzroci mogu biti razni.
 
U svakom slučaju, da bi se eventualni problem rešio, neophodna je jasna dijagnoza. Uzroci problema mogu biti razni, navedeni su samo neki – varikocela, kriptorhizam, klinefelterov sindrom.
 
Sa desne strane u navigaciji odaberite željenu kategoriju gde je detaljno objašnjeno sve gore navedeno.