TTC - Spermogram
Milana Rakića 24, 11000 Beograd
Tel/Fax: 011/2412-471

FAQ - Najčešće postavljena pitanja


1. Ko i kada treba da radi spermogram ?

Spermogram je prva analiza koja se radi ukoliko do trudnoće ne dolazi posle 6 do 12 meseci odnosa bez zaštite. Preporuka bi bila da se spermogram uradi i pre nego što se problem pojavi, jer ukoliko se ranije otkrije razlog mogućeg steriliteta veće su mogućnosti da se postigne izlečenje. Dakle, spermogram bi trebalo da urade bar jedanput svi muškarci posle dvadesete godine.


2. Priprema za spermogram ?

Uobičajena priprema za spermogram podrazumeva uzdržavanje od seksualnih odnosa, posebno ejakulacije, tri do pet dana pre davanja uzorka za spermogram. Treba izbegavati da se spermogram radi posle perioda koji su vanredno stresni ili posle bolesti. U ovim slucajevima treba sacekati barem nedelju dana pre davanja materijala za analizu.Termin za spermogram poželjno je zakazati unapred.

3. Procedura davanja uzorka ?

Procedura davanja materijala za analizu ili obradu je jednostavna. U ordinaciji TTC pacijenti imaju dva izbora:

A) Materijal se može doneti od kuće, u plastičnoj čašici za urin koja se može kupiti u svakoj apoteci. Čašicu dobro zatvoriti, i doneti pravo na analizu, u roku od 25-40 minuta. Pri nošenju materijal držati na mestu blizu tela, da bi se zadržala optimalna temperatura (npr. unutrašnji džep od sakoa). Izbegavati niske ili visoke temperature pri transportu.

B) Materijal se može ostaviti na licu mesta, Ordinacija TTC poseduje posebno uređenu prostoriju za te svrhe

U oba slučaja, materijal se obezbeđuje masturbacijom, uz poštovanje higijenskih zahteva. Ejakulirati direktno u posudu, i obratiti posebnu pažnju da sav ejakulat (posebno prvi mlaz) završi u posudi. Po ejakulaciji posudu odmah zatvoriti.


4. Šta posle spermograma ?

Izrada spermograma traje oko sat vremena. Nalaz može biti dostavljen na putem e-mail-a ili preuzet lično. Ukoliko ima potrebe, zakazuje se pregled ili konsultacija kod urologa. Treba imati u vidu da je spermogram laboratorijska analiza koja, i pored navedenih referentnih vrednosti, često ne kazuje mnogo bez konsultacije lekara ili specijalističkog pregleda.


5. Šta po preuzimanja materijala pripremljenog za inseminaciju ?

Pre veštačke oplodnje potrebno je obraditi uzorak sperme koji će se koristiti u proceduri. Materijal za obradu dostavlja se isto kao i materijal za spermogram. Obrada sperme traje oko sat vremena, a pripremljeni preparat se preuzima odmah po završetku procesa obrade, u epruveti. Epruveta se odnosi u ordinaciju u kojoj će se obaviti veštačka oplodnja, u roku od najviše sat vremena. Pri transportu, vodi se računa da epruveta bude na temperaturi približnoj temperaturi tela (npr. unutrašnji džep od jakne), da se ne izlaže visokim ili niskim temperaturama i da se nosi uspravno. Uz preparat dobija se i spermogram sa dodatnim podacima vezanim za obradjen materijal, i on se stavlja na uvid doktoru koji će voditi veštačku oplodnju.
 

Krioprezervacija sperme | Najčešće postavljena pitanja

1. Koliko dugo se može čuvati zamrznuti uzorak sperme ?

Krioprezervacija ljudske sperme praktikuje se od osamdesetih godina prošlog veka. Prvo dete začeto spermom koja je bila podvrgnuta procesu krioprezervacije rođeno je 1984. godine. Iako nema konačnog odgovora na pitanje koliko dugo se sperma može čuvati u ovom stanju, dokumentovani su brojni slučajevi trudnoće postignute spermom koja je čuvana preko dvadeset godina.


2. Ko može da zamrzne uzorak sperme ?

Uzorak sperme mogu da zamrznu muškarci koji žele da sačuvaju spermu i uskladište je za buduću upotrebu. Lekar procenjuje kliničku sliku i na osnovu toga daje preporuku za krioprezervaciju. Kvalitet uzorka, koji se određuje na osnovu spermograma, bitan je parametar pri proceni da li je sperma pogodna za krioprezervaciju. S obzirom da je određeni pad kvaliteta uzorka posle zamrzavanja neizbežan, što je bolji kvalitet uzorka koji se zamrzava, to će biti bolji kvalitet uzorka nakon odmrzavanja. U posebnim slučajevima, zamrzavanje se radi i ako je broj spermatozoida mali, ukoliko je to jedini način da se eventualno ostvari trudnoća.


3. Ko se odlučuje na zamrzavanje uzorka sperme ?

Na krioprezervaciju se odlučuju muškarci koji žive dinamično i koji su izloženi velikom stresu, profesionalni sportisti, muškarci sa određenim medicinskim problemima zbog kojih kvalitet sperme opada, muškarci koji planiraju da se podvrgnu nekoj od metoda lečenja koje uzrokuju pad kvaliteta sperme ili metodama uklanjanja testisa. Takođe, porodične prilike, poput dugih odsustva od kuće zbog posla, mogu biti razlog da se sperma sačuva na ovaj način. Zamrzavanje sperme je svrsishodno i kod muškaraca koji su promiskuitentni, zbog mogućnosti da seksualno prenosive bolesti dovedu do pogoršanja kvaliteta sperme.


4. Šta se može raditi sa uzorkom sperme nakon odmrzavanja ?

Sperma se čuva da bi se kasnije koristila za neku od metoda veštačke oplodnje, inseminaciju (IUI), vantelesnu oplodnju (IVF) ili intracitoplazmitičnu implantaciju spermatozoda (ICSI). Odmrzavanje materijala vrši se tako što se ampula vadi iz tečnog azota i kontrolisano joj se diže temperatura, do određene granice. Nakon odmrzavanja, pre veštačke oplodnje, uobičava se neka od metoda obrade sperme, ali tu preporuku daje lekar.